Wyposażenie laboratoryjne oparte na procedurze wykonywania badań laboratoryjnych

Ogólną procedurę wykonywania wszelkiego rodzaju badań laboratoryjnych można zredukować do dwóch etapów:

 1. Przygotowanie pobranej próbki.
 2. Bezpośrednie badanie próby.

Na tej podstawie, a także biorąc pod uwagę potrzebę stworzenia warunków sterylnych w procesie badawczym, cały sprzęt laboratoryjny można sklasyfikować zgodnie z zasadą kolejności wykonywania tych badań w następujący sposób:

 • Sprzęt laboratoryjny do przygotowania próbek do badań.
 • Sprzęt laboratoryjny do badań.
 • Sprzęt do tworzenia sterylnych warunków podczas badań.

Sprzęt do przygotowania próbek

Typowymi przedstawicielami tej grupy są wirówki, pipety, separatory, młyny itp. Sprzęt jest tutaj https://afd-market.pl/ .

Sprzęt przygotowawczy pozwala nadać substancjom wymaganą formę lub wymagany stan skupienia. Forma lub stan, który byłby odpowiedni do dalszych badań laboratoryjnych.

Sprzęt do badań

Grupa aparatury laboratoryjnej, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań laboratoryjnych, obejmuje:

 • Mikroskopy, zarówno klasyczne, jak i elektroniczne;
 • Wagi laboratoryjne o wysokiej precyzji;
 • Wszystkie grupy analizatorów;
 • Titratory;
 • Fotometry itp.

Wszystkie wymienione pozycje, w taki czy inny sposób, pozwalają asystentom laboratoryjnym na dokładne określenie struktury próbek badanej substancji lub substancji, policzenie łańcuchów lub powiązań strukturalnych.

Sprzęt do tworzenia sterylnych warunków

Ważnym warunkiem jakości i dokładności badań laboratoryjnych jest całkowity brak mikroskopijnych organizmów w środowisku laboratoryjnym.

Wychodząc z tego, konieczne i obowiązkowe jest stosowanie specjalnego sprzętu filtrującego i oczyszczającego, dezynfekującego. Sterylność można osiągnąć dzięki:

 • Lampy kwarcowe;
 • Lampy UV itp.